COVID-19 Stop Spredningen ver 1.33 (selvbetjening)

Søg efter person

Verdensdel - eller vælg sprogområde nedenfor

Europa*
 • X
 
Nordamerika*
 • X
 
Sydamerika*
 • X
 
Afrika*
 • X
 
Asien*
 • X
 
Australasien (Australien, New Zealand, Stillehavet)*
 • X
 
Vis alle lande, der er implementeret*
 • X
 

Sprog (officielt eller reelt)

Engelsk*
 • X
 
Fransk*
 • X
 
Spansk*
 • X
 
Portugisisk*
 • X
 
Arabisk*
 • X
 
Skandinavisk*
 • X
 

Land (hvor denne løsning anvendes)

Danmark*
 • X
 
Norge*
 • X
 
Sverige*
 • X
 
Nederlandene*
 • X
 
Belgien*
 • X
 
Storbritannien*
 • X
 
Frankrig*
 • X
 
Spanien*
 • X
 
Italien*
 • X
 
Tyskland*
 • X
 
Polen*
 • X
 
Tjekkiet*
 • X
 
Rusland*
 • X
 
Israel*
 • X
 
Arabiske Verden - f.eks. Forenede Emirater*
 • X
 
Indien*
 • X
 
Australien*
 • X
 
Latinamerika (udover Brasilien, Argentina, Chile, Colombia og Mexico - f.eks. Peru)*
 • X
 
Brasilien*
 • X
 
Argentina*
 • X
 
Chile*
 • X
 
Colombia*
 • X
 
Mexico*
 • X
 
Canada*
 • X
 
USA*
 • X
 

Frikendte kontakter og afsluttede karantæner

Send opdatering til kontakter fri for karantæne og til alle kontakternes kontakter, som endnu ikke er blevet fortalt, at de er fritaget fra mistanke om infection (alle deres kontakter tester negativt)*
 • X
 
Send ikke opdateringer til frikendte kontaktpersoner*
 • X
 

Se relationer

Se, hvem der har smittet personen, og hvem der er blevet smittet af personen*
 • X
 
Se ikke smitterelationer*
 • X
 

Forklaring

Patienten søges på baggrund af mindst een af følgende: Mail-adressen eller telefonnummeret (eller i Danmark: CPR nummeret (hvis det findes og du har det)). Systemet laver en OR søgning, d.v.s. det finder alle, der matcher på alt det, du angiver. Det tager den seneste post blandt alle dem, der matcher. Hvis der ikke er noget match, giver det dig automatisk mulighed for at oprette en patient. Hvis der er et match, kan du enten gå videre med det, opdatere det (hvis det er korrekt, men du har flere data), eller du kan oprette en ny patient, og systemet fortsætter med denne person.
Derudover tælles afledte match med på denne liste. Dvs. personer, der har samme mail-adresse som een af dem, der matches med, samme telefonnummer eller som har det samme CPR nr.

Person

CPR nummer (til søgning)
 • X
 
E-mail (personlig)
 • X
 
Mobiltelefon nummer (personligt). (Inklusiv "+" og landekode. Systemet smider eventuelle mellemrum og streger ud, og telefonnummeret kommer så i dette format: +4512345678)
 • X